Janfire. Marknadens mest sålda brännare.

 

Janfire -Säkerheten själv!
 
   
 

 

Har du funderingar kring detta med pelletskvalitet?

Här gör vi ett försök att klarlägga lite. Det här med kvalitet är kanske inte så svårt i alla fall?

Först och främst ska du fråga efter en analysrapport från ett ackrediterat laboratorium.

  • Titta på pelletsen! Är pelletsen mörk, så är den i regel gjord av torkad sågspån. Exempel på detta är t.ex Neova och Lantmännens Agrol, Det blir mer aska och slagg av den jämfört med vit pellets som är tillverkad av torr kutterspån. Är pelletsen vit vet du också med säkerhet att den inte innehåller bark eller andra föroreningar. Risken att pelletsen innehåller limrester från t.ex. träindustrin kan du kontollera med att se på kvävehalten i analysrapporten. T.ex. är <0.1% ett väldigt lågt värde.

 

  • Sedan ska man titta på asksmälttemperaturen. Är den för låg så kommer man att råka ut för sintringar och slaggning i brännaren (askan smälter, börjar flyta och täpper igen förbränningens lufttillförsel). På testet mäter man upp till 1550 grader. Är asksmälttemperaturen under 1300 grader på en pellets, köp den inte då hur billig den än är. Den bör vara minst 1450 grader!

 

  • Nästa sak är askhalten. Kutterspånspellets ger 0,2-0,3 % aska och sågspånpellets 0,4-0,6 %. Vit pellets ger mao hälften så mycket aska. Viktigt då man eldar i en konverterad oljepanna med minimalt askutrymme!

 

  • Volymvikten är också viktig. Den ska helst vara 680 kg / m3 eller högre. Ju hårdare en pellets är pressad, ju mer väger den per kubikmeter och desto mindre finfraktion blir det i pelletsförrådet till ingen nytta.

 

  • Energivärdet har egentligen inte så stor betydelse. På 100 % torr råvara så kan det t.ex. vara 5,34 kw / kg. Med en fukthalt på ca 8 % så blir resultatet ungefär 4,8 kw / kg. Det går inte få mer vid den fukthalten. Ska man ha 5,0 kw / kg , så måste fukthalten vara nedåt 4-5 %. Vilket inte är ekonomiskt försvarbart. Pelletsen skulle bli alltför dyr att tillverka vilket naturligtvis ger dig en onödigt dyr pellets.

 

Alltså: Det viktiga är asksmälttemperatur, askhalt, volymvikt. Energiinnehållet är vad det är, det går inte att trolla. Många tillverkare, för att inte säga de allra flesta trycker dessa värden på påsarna. Då anger man "större än" eller "mindre än" värden. Givetvis för enkelhetens skull. Variationer mellan olika fabriker i samma koncern samt olika kvaliteter på råvara över året detta.

Det enklaste är ofta det bästa. Alltså: Titta på pelletsen. Läs analysrapporten med förnuft. Köp som mest 1 pall pellets av en ny sort första gången och testa. Är den smulig när du häller den i förrådet? Har pelletsen någorlunda samma storlek? Blir det mer eller mindre slagg i brännaren efter en rimlig testperiod?

Slutligen måste hänsyn tas till hur väl din anläggning dvs brännare+panna+skorsten(draget) är injusterat. OM anläggningen fungerade hyfsat med din gamla pellets och nu sämre med den nya betyder inte att anläggningen är rätt justerad från början. En anläggning SKA justeras in efter installation. ÄR det en väsentlig skillnad mellan din gamla och din nya pellets rekommenderar vi en injustering med hjälp av rökgasmätare.

Naturligtvis är brännare olika "känsliga" för dålig pellets. Men vill man verkligen handskas med fler kilo pellets än nödvändigt? Vill du ha en brännare där slaggning är ett mindre problem, och är konstruerad för att hantera olika kvaliteter på pellets är Janfires NH-brännare den du ska välja. Du bör däremot undvika en pellets tillverkad av torkad sågspån (se ovan).

Vi gör det ännu enklare:

Köp vit och hård pellets från en tillverkare som endast har torr kutterspån från närliggande träindustrier som råvara.

 

mvh

 

Bill & Christian & Per

 

 

     
     

 
Copyright © Pelletscenter Skåne 2010 www.eldamedpellets.nu Reservation för pris och sortimentsförändringar.